Hopp til hovedinnhold


Pasient døde under venting på røntgen

SVERIGE: En pasient ble lagt inn på grunn av mistanke om infeksjon. Risikoen ble ansett som så lav at man vurderte det slik at røntgen kunne vente til neste morgen. Innen det døde pasienten, skriver  Skaraborgs Allehanda.
Det var i 2015 at pasienten ble lagt inn på natten med ambulanse i akuttmottaket på Skaraborgs sjukhus Skövde med magesmerte.
De første undersøkelsene tydet på at det var tarmslyng eller infeksjon med mistanke om at førstnevnte var lite sannsynlig.
Pasienten ble lagt inn på medisinsk avdeling og magerøntgen ble bestilt til påfølgende morgen, beskriver sykehuset.
Men i løpet av natten utviklet pasienten sepsis og døde før man fikk tatt røntgen.
Hendelsen er rapportert som en avviksmelding.
Les mer om saken hos Skaraborgs Allehanda