Hopp til hovedinnhold


Skal granske UNN etter at pasient døde

Fylkeslegen oppretter tilsynssak mot Universitetssykehuset i Nord-Norge etter at en pasient døde i en kommune i Ofoten. De vil undersøke om dødsfallet kan ha vært forårsaket av dårlig ambulansedekning, melder NRK.

Les også: Ansatte reagerer på ulovlige arbeidsforhold i ambulansetjenesten
I sommer skal en pasient ha dødd, mens ambulansen i Ofoten-kommunen stod ubemannet ifølge opplysninger NRK har fått.
Fylkeslege Knut Ivar Berglund er bekymret for en altfor sårbar ambulanseberedskap i nord.

– Hjemmevakter tar på

Mens resten av landet har tilstedevakt på base, er ambulansetjenesten i Helse Nord i stor grad basert på hjemmevakt. Ifølge Eigil Horsdal i Delta er det en vaktordning som sliter på de ansatte, og fører til mange sykemeldinger.
– Hjemmevakt er en ordning som var mye benyttet tidligere. Men i en moderne ambulansetjeneste er ikke hjemmetjeneste holdbart lenger. De ansatte som i dag begynner å jobbe i distriktene får tilbud om hjemmevakt, men erfaring viser at de ikke holder ut. Det er altfor belastende. Enten blir de syke, eller de velger å slutte.
I den senere tid har det ifølge Delta ikke blitt satt inn vikarer ved sykemeldinger.
– Interessen for å ta ekstravakter på en slik stasjon er ikke lenger til stede. Årsaken er at man får betalt som om det var hjemmevakt.
Les mer om saken hos NRK