Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i nordlys. Foto: Truls Melby, komposisjon Anders Grønning
Ambulanse i nordlys. Foto: Truls Melby, komposisjon Anders Grønning


Utdanning i paramedisin eller paramedic i Norge

Seks universiteter og en høgskole tilbyr bachelor i paramedisin eller prehospitalt arbeid: Universitetet i Tromsø, Universitet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, OsloMet - storbyuniversitet, NTNU Gjøvik og Nord universitet med to lokasjoner: Bodø og Namsos.

NTNU Gjøvik tilbyr ikke Nasjonal Paramedic-utdanning i 2021.

NB. Det forekommer endringer; nedleggelser og nyopprettelser, og om noe av informasjonen ikke stemmer eller lenker ikke fungerer: Si gjerne fra til oss på ambulanseforum@ambulanseforum.no!
Sist oppdatert i april 2021.

UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø Telefon:  77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no

Tilbyr bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
Pilestredet 46
0167 Oslo
Telefon: 67 23 50 00
E-post: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Startet samlingsbasert bachelor paramedic-utdanning høsten 2017 i Bodø, og høsten 2018 i Namsos. Fra høsten 2021 blir det heltidsstudium. 

Nord universitet, Bodø
Universitetsalléen 11
8026 Bodø
Nord universitet, Namsos
Finn Christiansens veg 1
7804 Namsos
Postadresse:
Postboks 474, 7801 Namsos
Sentralbord: 755 17000
E-post: postmottak@nord.no

Bachelor i paramedsin, heltid. Startet opp 2021
E-post: studier@gjovik.ntnu.no.
Teknologivegen 22, 2815 Gjøvik
Bachelor i paramedisin, fulltidsstudium, starter opp høsten 2021

Studiet tilbys ikke i 2021
Tidligere videreutdanning for ambulansepersonell på HiL og HiG
E-post: studier@fhs.ntnu.no

Bachelorstudium i paramedisin, deltid, nett- og samlingsbasert
Fra høsten 2021 blir det heltidsstudie.
Paramedic-studiet (60 studiepoeng) er på vent siden 2019

1757 Halden
Telefon: 69 21 50 00
Studiested: Fredrikstad

Universitetet i Stavanger, bachelor fulltid

4036 Stavanger
Telefon: 51 83 10 00,
E-post: post@uis.no

Videreutdanning for personell som jobber i ambulansetjenesten.
Tidligere HiST-utdanning
72.000 i avgift
E-post: studier@fhs.ntnu.no

Tidligere har paramedic-utdanning (60 studiepoeng) vært tilbudt ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Tromsø og Betanien Diakonale Høgskole i Bergen - nå VID vitenskapelige høgskole.