Hopp til hovedinnhold


Paramedics har den mest risikofylte jobben i landet

AUSTRALIA: Paramedics har høyere ulykkesfrekvens enn noe annet yrke i Australia, ifølge the Courier-Mail.
Professor Brian Maguire i Queensland presenterte forskning på the Public Health Association Australia sin årlige konferanse om yrkesfare blant australske paramedics.
Da man undersøkte hendelser på jobb mellom 2000–2010 var ulykkes- og skadefrekvensen i ambulansetjenesten dobbelt så høy som i politiet.
– Ingen andre yrkesgrupper i Australia har høyere ulykkesrate, sa Maguire.
Ulykker er ofte transportrelaterte - ambulansekrasj, helikopterstyrt eller ved at man jobber i veikanten og blir truffet av en bil.
– Når det gjelder skader, så er en stor majoritet løftrelaterte og ryggskader.
Prof Maguire fortalte at paramedics behandler rundt tre millioner pasienter årlig i Australia.
I studien fant han ut at gjennomsnittlig dør det en paramedic på jobb annethvert år, og 30 blir alvorlig skadet i kollisjoner. Ti paramedics ble skadet hvert år som følge av vold.
– Den høye forekomsten av yrkesrelaterte skader eller ulykker blant paramedics er et alvorlig helseproblem, sa Maguire.
Les mer om saken hos Courier-Mail