Hopp til hovedinnhold


Pandemien kommer?

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte lørdag kveld den 25.04 utbruddet av svineinfluensa for å være en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte lørdag kveld den 25.04 utbruddet av svineinfluensa for å være en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Dette betyr at WHO kan utstede anbefalinger til medlemslandene om internasjonale smitteverntiltak, skriver Folkehelseinstituttet (NHI) på sine nettsider.

Les på NHIs side: Svineinfluensa i USA og Mexico - råd til helsetjenesten

Les også: WHO erklærer utbruddet av svineinfluensa for å være en alvorlig hendelse

Faser i utviklingen mot pandemi (NHI)

Dette betyr at WHO kan utstede anbefalinger til medlemslandene om internasjonale smitteverntiltak, skriver Folkehelseinstituttet (NHI) på sine nettsider.

Basale smittevernrutiner gjelder foreløpig
– Hittil er det ikke kommet noen slike anbefalinger fra WHO. Dersom Folkehelseinstituttet får meldt anbefalinger fra WHO vil instituttet umiddelbart informere Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om disse, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

Det er foreløpig ingen tilfeller i Norge, og helsearbeidere anbefales å bruke basale smittevernsrutiner.
Eventuelle tilfeller av mistenkt svineinfluensa skal varsles til den døgnåpne telefonen til Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.

Tamiflu hjelper
Ved symptomer på smitte har Norge 1,4 millioner doser med Tamiflu i pille eller pulverform. Det tas når det er mistanke om smitte.

– Tamiflu er ingen vidunderkur, men hvis noen får bekreftet at de er smittet av svineinfluensaen, vil de bli behandlet med Tamiflu. Dette vil redusere symptomene og forkorte sykdomsforløpet, sier Iversen.

I norsk legemiddelhåndbok står det at ved indikasjoner starter tamiflubehandling av influensa initiert innen 2 dager etter symptomdebut. Profylaktisk etter smitteeksponering fra pasienter med klinisk influensa når influensa er påvist i omgivelsene.

Råd til spesialhelsetjenesten
Pasienter med mistanke om svineinfluensa som legges inn i sykehus, isoleres etter dråpesmitteregime i sju dager etter symptomstart. Helsepersonell skal benytte beskyttelsesutstyr etter institusjonens retningslinjer. Åndedrettsvern benyttes ved aerolsoldannende prosedyrer.

Se også anbefalinger fra WHO

Spesifikk antiviral behandling er oseltamivir (75 mg x2 i 5 dager) eller zanamivir (2 inhalasjoner 2 gang daglig i 5 dager). Viruset er følsomt mot begge disse medikamentene.

Til eksponerte nærkontakter vurdér posteksponeringsprofylakse i form av oseltamivir (75 mg x1 i 10 dager) eller zanamivir (2 inhalasjoner 1 gang daglig i 10 dager).

VG: - Vi vet ikke hvor stort utbruddet vil bli

Mer VG: - Symptomene er virkelig sterke 

Spanjol smittet - fem svensker testes, tre dansker innlagt

Dagbladet: 1600 har symptomer - 400 innlagt

NRK: EU innkaller helseministrene til hastemøte

Aftenposten: Over 100 døde i Mexico