Hopp til hovedinnhold


Påmeldingen til Ambulanseforum er i gang: Nytt i år

Nytt i år er at konferansen er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer.

Nytt i år er også at fulltidsstudenter og lærlinger får en svært billig dagpakkepris. Her er mer om priser og generell info. Fagprogrammet er satt sammen slik at det skal gi faglig utbytte både for erfarne og nye.
Tirsdag 22. – onsdag 23. september er dagene du må sette av.

Sjekk: Programmet på Ambulanseforum

Påmelding her

I år vil konferansen ha ni workshops. I foredragsprogrammet blir det sesjoner om taktisk ledelse, egensikkerhet, etikk og kommunikasjon, organiseringsnytt, prehospital traumebehandling, medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmedisinske nyheter og prehospital diagnostikk.
Første dag er viet samvirketemaer, andre dag er en dag med ren prehospital akuttmedisin. Dagen før arrangeres Redningskonferansen - et samarbeid mellom alle etater og aktører i redningstjenesten.
Se også: Redningskonferansen - samvirke i praksis
Som vanlig blir det to stappfulle dager også med møter, mingling, svær utstilling, event og jubileumsmiddag med underholdning. Kapasiteten for overnatting på hovedhotellet kan fort bli sprengt, så det gjelder å være tidlig ute med å bestille deltakelse om man vil bo der.
Ambulanseforum hadde sin første konferanse i 1975. Dette blir altså det førtiende året Ambulanseforum holdes. På disse årene har antall deltakere og utstillingen vokst betraktelig.
Velkommen!