Hopp til hovedinnhold


Snart fullt: Påmelding til workshops på AmbulanseForum

Hvis du vil være med på noe, så hiv deg rundt og meld deg på. I år blir det i alt ti workshops med svært dyktige workshopholdere. Første dag har workshopene samvirketemaer, andre dag medisinske og prehospitale temaer. 
800-px-ultralyd-smalere
De fleste workshopene vil foregå inne på selve hotellet - der shuttlebussen stopper.
Se også: Resten av programmet

Priser her

Påmelding til konferansen her

AmbulanseForum 2014 foregår på the Qube, Clarion Oslo Airport Hotel & Congress
 


Problemer med skjemaet? Meld deg på til: ambulanseforum@ambulanseforum.no. Skriv aktuelt tidpsunkt!
NB! Påmeldingen er bindende! Det vil bli satt opp lister. Vi kan ikke garantere at alle får ønsket tidspunkt, men vi skal prøve så godt vi kan.

De fleste workshopene vil foregå inne på selve hotellet – rett ved der shuttlebussen stopper.

Dag 1.

CBRNe: B-beredskap - inkludert håndtering av Ebola-pasienter, verneutstyr og prosedyrer

«Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje.» (Aristoteles) Med ebola-trusselen kom plutselig B-en i CBRNe (kjemisk, biologisk, radioaktiv, nukleær, eksplosjon) på dagsorden. Flere har kanskje oppdaget at tjenesten er litt på hæla? Espen Rostrup Nakstad, overlege og Anders Dybwad, ledende spesialsykepleier på CBRNe-senteret er opptatt av CBRNe-beredskapen i helseforetakene og inviterer til interessant workshop med ulike case.
Fire runder: Kl. 9-10, 10-11 og 13-14, 14-15.
Sted: Terminal 1
Antall deltakere: Maks 20 per runde

Ledelse ved ulykker - strukturerte tilbakemeldinger

Her blir det øvelse på å gi strukturerte tilbakemeldinger både på vei til skadested og på skadested, basert på TAS-4 sitt konsept. Diverse case.
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har utarbeidet et nytt kurs i serien av TAS-kurs. TAS-4 har fokus på ledelse og triage. Torfinn Hallerud, TAS-instruktør i SNLA, leder workshopen.
Mange runder: Fra kl. 9-11 og 13-15. 15 minutter per runde.
Sted: Flight 10
Antall deltakere: Maks 6 per runde

Skadestedsledelse

Er du god til å lede? Workshopen vil gi deg en hurtig innføring i tverretatlig skadestedsledelse, med fokus på skadestedstaktikk, plan og gjennomføring. Workshopen er scenariobasert og vil gi deltakerne mulighet til å lede ett tidskritisk skadested. Ansvarlige for workshopen er Sten Svarliaunet, Innsatsleder Nord-Trøndelag PD og Mattis Hamborg, Innsatsleder Nordre Buskerud.
Første runde: Kl. 09-09.30, 09.30-10.00, 10.00-10.30 og 10.30-11.
Andre runde: Kl. 13-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30 og 14.30-15.00
Sted: Flight 2
Antall deltakere: Maks 20 per runde

Uttak av bil – forskjellige pasientkategorier

Trond Boye Hansen, legendarisk ambulansearbeider og trafikkforsker fra oslotjenesten, har med et bilvrak fra en aktuell hendelse, og han vil trene evakuering i forskjellige settinger: 1. Truende ABC-tilstand. 2. Smerter nakke og rygg og 3. Tilsynelatende uskadd. Kommunikasjon og diskusjon.
Første runde: Kl. 09-09.30, 09.30-10.00, 10.00-10.30 og 10.30-11. 
Andre runde: 
Kl. 13-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30 og 14.30-15.00
Sted: Inne i utstillingen (NB! I det trykte programmet står foaje/lobby - det er feil.)
Antall deltakere: 4-6 per runde.

Sømløs digital prehospital pasientjournal

Danmark har valgt en digital prehospital pasientjournal, amPHI, som dekker hele pasientforløpet fra skadested, til mottagelse på akuttmottak og innleggelse på sykehuset.
Kom og se hvordan løsningen fungerer, og møt prosjektleder fra Region Nordjylland Helle Bering Jensen som vil presentere regionens erfaring med løsningen fra CSC Healthcare.
To runder: Kl. 13 og 14.
Sted: Q6
Antall deltakere: Ubegrenset
Dag 2. Workshops med operative og medisinske temaer

Finsk nødmeldetjeneste

Stefan Thessman er prosjektspesialist og operativ leder i Nylands nødsentral og tidligere ambulansearbeider. Han snakker svensk, forteller og tar imot spørsmål. Finland har vært gjennom en lang utvikling fra mange små sentraler til noen få store. Her får man mulighet til å høre mer om hvordan nødmeldetjenesten er organisert i Finland, hvordan operatørene jobber, medisinsk risikovurdering, hvilken utdanning de har og hvordan logistikken fungerer i selve nødsentralen.
En runde: 13.30-15
Sted: Q5
Antall deltakere:
Ubegrenset 

Prehospital ultralyd

Endelig har vi fått til en workshop i ultralyd! Vi har prøvd i tre år nå. Dette blir en liten og eksklusiv workshop som vil gi en kort innføring i ultralyd. Nå kan «alle» se for eksempel pneumothorax, blødning i buken og hjertetamponade ved hjelp av utstyr i lommeformat. Ansvarlig for workshopen er Lars Jacobsen, som forsker på ultralyd utenfor sykehus i regi av SNLA og er medisinsk leder på luftambulansen Arendal og Per Olav Berve, anestesilege på 119-bilen i Oslo.
Det blir fire sesjoner:
Kl. 11.00- 11.45 og 12.00- 12.45, samt 13.30- 14.15 og 14.15 -15.00.
Sted: Transit 1
Antall deltakere: 12 per runde - to eller tre stasjoner

Psykisk ustabil pasient?

Du vil før eller siden få oppdrag fra AMK som ikke helt stemmer med det du møter når du kommer til stedet. Ambulansearbeidere trenger trening i å håndtere psykisk ustabile pasienter. Det får du her. Simulering: To ambulansearbeidere får oppdrag fra AMK: Psykisk ustabil pasient til legevakt/fastlege for vurdering etter bekymring fra pårørende. Pasienten er rolig og ønsker behandling er informasjonen fra lege som bestiller oppdraget. «Navn og alder står i amis». Tor Harald Torsteinbø og Kjetil Torgeirsen, ambulansearbeidere ved Stavanger universitetssjukehus og sim-instruktører/fasilitator på SAFER leder workshopen.
Det blir fire sesjoner: 
Kl. 11.00- 11.45 og 12.00- 12.45, samt 13.30- 14.15 og 14.15 -15.00.
Sted: Rom på hotellet
Antall deltakere: To-tre per runde

Kapnografi i ambulansetjenesten

Her få du en gjennomgang av de mest sentrale elementene ved kapnografi. Er kapnografi helt ukjent for deg eller har du noe erfaring med bruk av slikt monitoreringsutstyr? Vi vil gi deg mer kunnskap om bruk av kapnografi. I workshopen vil vi gjennomgå relevant fysiologi, indikasjoner for bruk, fordeler og begrensninger. Det legges opp til at den enkelte deltaker selv får tilegnet seg praktisk erfaring i bruk av kapnografiutstyr og grunnleggende tolkning av kapnogram.
Eirik Illguth, er paramedic og opplæringsansvarlig Stavanger universitetssjukehus leder workshopen sammen med Ola Grude, medisinstudent og ambulansepersonell ved SUS. De skrev artikkel om kapnografi i Ambulanseforum i vår sammen med en fagdedikert gjeng.
Det blir fire sesjoner: 
Kl. 11.00- 11.45 og 12.00- 12.45, samt 13.30- 14.15 og 14.15 -15.00.
Sted: Flight 11
Antall deltakere: 10 per runde

Prehospital intraossøs kanylering

John Helge Flage, fagutvikler i ambulansetjenesten på Nordlandssykehuset HF forteller om erfaringer Nordlandssykehuset har hatt med bruk av intraossøs kanylering. De innførte IO i 2008, og hadde ikke noe særlig bruk før de endret guidelines til at man SKAL bruke IO på hjertestanspasienter sammen med intubering for to år siden. De har også gode erfaringer med bruk på andre tilstander enn hjertestans. Nå har de nettopp hatt en questback og Flage vil presentere ferske tall. Det blir også anledning til å prøve IO man ønsker det.
Det blir fire sesjoner: 
Kl. 11.00- 11.45 og 12.00- 12.45, samt 13.30- 14.15 og 14.15 -15.00.
Sted: Flight 2
Antall deltakere: Ubegrenset