Hopp til hovedinnhold


På veg mot donorrekord?

Ein fersk rapport frå Oslo universitetssjukehus viser rekordhøgt samtykke til organdonasjon så langt i 2010. Tala ved Haukeland universitetssjukehus peikar i same retning. – Så langt i år har 8 intensivpasientar blitt organdonorar framfor 9 i heile fjor, seier donorlege Gunhild Holmaas.

Ein fersk rapport frå Oslo universitetssjukehus viser rekordhøgt samtykke til organdonasjon så langt i 2010. Tala ved Haukeland universitetssjukehus peikar i same retning. – Så langt i år har 8 intensivpasientar blitt organdonorar framfor 9 i heile fjor, seier donorlege Gunhild Holmaas.

Til ei kvar tid står nærmare 300 menneske i Noreg på venteliste for organtransplantasjon. Ikkje sidan rekordåret 2005, då det vart utført 14 donasjonar ved Haukeland, har talet på organdonorar ved sjukehuset vore høgare enn i 2009. Sjølv om talet på donasjonar varierer frå år til år, er sjansane for å overgå fjoråret store.

Bevisstgjering på Facebook
Holmaas, som også er medlem i ei nasjonal faggruppe for organdonasjon, trur auken dei siste åra kan skuldast satsinga frå Helsedirektoratet og Stiftelsen Organdonasjon.

– Fokus på temaet gjennom til dømes sosiale media og fjernsyn gjer at folk snakkar om det heime. På den måten kjenner dei pårørande haldninga til avdøde når dei må velje å seie ja eller nei til organdonasjon, seier ho.

I april i år la stiftelsen Organdonasjon seg ut på Facebook, og så langt har talet på medlemmar stige til over 155 000.

Les meir om saka på Helse Bergens nettside