Hopp til hovedinnhold
Vestre Viken søker ny medarbeider.
Vestre Viken søker ny medarbeider.


På utkikk etter sommerjobb i Vestre Viken?

Ambulansetjenesten i Vestre Viken HF søker etter ambulansearbeidere, paramedisinere, paramedicere, sykepleiere, elever eller paramedisinstudenter til stasjonene Modum, Eiker, Drammen og Sætre.

Sommervikarer:

Vi har behov for:

 • 1. års paramedisinstudenter, lærlinger og elever ved ambulansefaget til arbeid på syketransportbil.
 • Paramedisinerstudenter som har avsluttet 2. studieår (3. på deltid) og autoriserte ambulansearbeidere, paramedicere, paramedisinere, eller sykepleiere med prehospital erfaring til arbeid på ambulanse.

Vi kan tilby deg 100% stilling i skolenes sommerferie. Eventuell avvikling av ferie kan avtales ved kontraktinngåelse. 

Tilkallingsvikar:

Vi har løpende behov for timevikarer.

 • Til syketransportbil søker vi deg som er 1. eller 2. års paramedisinerstudent eller er elev ved ambulansefaget.
 • Til arbeid på ambulanse søker vi deg som er autorisert ambulansearbeider, paramedic, paramedisiner, sykepleier med prehospital erfaring eller paramedisinstudent og har avsluttet 2. studieår (3. på deltid).

Om oss:
Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg samt Hallingdal sjukestugu.

Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli, Rødberg, Ringerike, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Geilo.

Distrikt 1 fordeler seg på 4 ambulansestasjoner:

Sætre ambulansestasjon:
På Sætre er det deldøgn og døgnambulanse. Ambulansene driftes av VVHF og oppdrag tildeles av AMK Oslo. Primært nedslagsområde er Asker kommune med idylliske Hurum i sør.

Det betyr varierte ambulanseoppdrag med mulighet for lengre transporttid til sykehus enn det du finner i byene. Offentlig kommunikasjon kan være vanskelig, men det er gode parkeringsmuligheter.

Her er det gode muligheter for en rekke fritidsaktiviteter knyttet til sjø og vannsport når du ikke er på jobb. Stasjonen driftes av stasjonsleder Heidi Kathrine Hansen.

Drammen ambulansestasjon:
Er en av Norges største ambulansestasjoner. Her finner du et variert og aktivt miljø med 3 døgnambulanser, 2 deldøgnambulanser, en dagbil, en syketransportbil og anestesilegebemannet legebil.

Dette er stasjonen for deg som liker høyt tempo, møte mange nye mennesker og ha enkel adkomst fra togstasjonen 12 min unna. Stasjonen ledes av stasjonsleder Thrine Therese Carlsen og fast stedfortredende stasjonsleder Ole Kristian Barkve. 

Eiker ambulansestasjon:
Ligger i midten av alt og leverer primært pasienter til tre forskjellige sykehus i tillegg til Oslo- sykehusene.

Ambulansene her har gjerne litt lenger kjøretid med pasientene og passer ekstra godt for deg som trives med å bidra til et godt læringsmiljø. Her finner du 2 døgnambulanser og 1 deldøgnambulanse.

I tillegg til god tilgang på offentlig kommunikasjon er det gode parkeringsforhold. Stasjonen driftes av stasjonsleder Anniken Rygh.

Modum ambulansestasjon:
På en av VVHFs nyeste og flotteste ambulansestasjoner finner du vår mest aktive stasjon med døgnvakt. Stasjonen ligger ved Nedmarken industriområder og ligger vegg i vegg med hjemmesykepleien og brannvesenet.

Vakter på denne stasjonen passer for deg som liker lange vakter og trives med å jobbe tett med makker. Det er gode parkeringsforhold. Stasjonen driftes av stasjonsleder Kent Espen Sandsbråten.

Oppstart etter avtale. Vennligst presiser hvilken stasjon du søker på. Kandidater vurderes fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeid i ambulansetjenesten består av daglige rutiner, renhold, kvalitetsarbeid og beredskap inne på ambulansestasjon. I møte med pasientene utføres det undersøkelse, forflytning, observasjon og behandling. Føring av utrykningskjøretøy, arbeid på skadested, kollegastøtte og operativ ledelse. Opplæring og veiledning er også en del av våre naturlige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
 • Det er krav til kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy (kode 160) for arbeid på ambulanse
 • Sykepleiere må ha prehospital erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Kunne gjøre bruk av PC verktøy med de vanligste programvarene
Personlige egenskaper:
 • Gode evner til selvstendig arbeid. Kreativ og initiativrik i jobbutførelse
 • Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver og oppdrag. Det er også behov for fleksibilitet i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser
 • Vi vektlegger gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, personlig egnethet og holdninger
 • Er målbevisst i ditt arbeid for å ta til deg ny kunnskap
 • Interesse for akuttmedisin og god prehospital håndtering av alle pasientgrupper
 • God fysisk og psykisk helse. Teoretiske, praktiske og fysiske tester kan påregnes
 • Personlig egnethet for yrke
 • Det forventes et tydelig initiativ til å bestå innfasing og kompetansevurdering
Vi tilbyr:
 • Nyansattprogram
 • Alle medarbeidere blir en del av avdelingens langtidsplan for kompetanseheving
 • Lærebedrift med studenter, læringer og "fagbrev på jobb" for sykepleiere
 • Karrieremuligheter innen fagutvikling eller ledelse
 • Fadderordning for nyansatte
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.

Søknadsfrist: 31.12.2022