Hopp til hovedinnhold


På konferansen: Fellesforståelse ved større ulykker

11-450triagestoreulykker
Et tilbakevendende problem under større ulykker er å holde en oppdatert oversikt over situasjonen.
Hva har skjedd? Hvor mange er skadet? Hvor er de skadde og hvor bør disse sendes? For å fremskaffe et slikt felles situasjonsbilde kreves det at de ulike aktørene som deltar i innsatsen kommuniserer seg imellom og deler informasjon.
Sjekk konferanseprogram, påmelding og priser

I dag finnes det få hjelpemidler som kan understøtte denne prosessen på en effektiv måte. Bedre løsninger for talekommunikasjon er ikke tilstrekkelig.
Derfor har Sintef IKT og Bridge-prosjektet sett nærmere på teknologiske støtteverktøy. De skal presentere digitale verktøy som kan brukes ved store hendelser for å få en raskere oversikt på tvers av nødetatene på konferansen.
Forberedt på store hendelser?
Helsedirektoratet skal oppdatere oss om hvordan det går med de 60 forbedringselementene man pekte på etter den 22/7-2011.
Anders Nakstad har ledet prosjektet som har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å lage en Ny nasjonal standard for masseskadetriage etter den 22/7. Han gir en oversikt på konferansen. Modellen er dynamisk, og tar høyde for flere faktorer enn før. I tittelen leser vi at dette skal bli en felles standard i hele Norge. Følg nøye med!
I kjølvannet av 22/7 har større hendelser fått mer fokus. Og flere ting enn terror: «En litt pussig erfaring er at våre samarbeidspartnere i sykehusene kan yte betydelig motstand mot å ta imot mer enn en pasient fra en bilulykke, mens de kan bli svært opprørt over å IKKE få pasienter fra en noe større bussulykke,» erfarer Rune Rimstad som skal snakke om fordeling av pasienter ved storulykker. Hvordan gjør vi det i Norge, og hva gjør de internasjonalt?
Sesjonen avrundes med Sabina Fattah som forteller om forskningsarbeidet som har gjort det mulig å skape en felles rapporteringsmal fra alvorlige hendelser. Hun gir også en liten smakebit av majorincidentreporting.org, en nettside som vil bli lansert i løpet av året og gjøre rapporteringsverktøyet og rapportene fritt tilgjengelig for alle.