Hopp til hovedinnhold


Overvinner språkbarrieren

Under en dramatisk tur med en russisk dame som i utgangspunktet ble diagnostisert med en infeksjon av legen, men som viste seg å ha et svangerskap utenfor livmor i 4-5 måned, skjønte Frank Jakobsen at noe måtte gjøres.

Under en dramatisk tur med en russisk dame som i utgangspunktet ble diagnostisert med en infeksjon av legen, men som viste seg å ha et svangerskap utenfor livmor i 4-5 måned, skjønte Frank Jakobsen at noe måtte gjøres.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 1 2011

Abonnere på Ambulanseforum? Trykk her!

Han trengte rett og slett språkverktøy i ambulansen. Han skjønte også at skulle dette bli noe av, fikk han ta saken i egne hender.

Justisdepartementet har etterlyst større evne til å håndtere ulike språk på nødmeldesentralene, men hva med språkproblemer ute i felten?

Kvitt kommunikasjonssvikt
Frank Jakobsen er ambulansearbeider på Frøya, og det er lange turer inn til sykehuset. Her er det 4200 fastboende, og 500 fremmedarbeidere hovedsakelig fra Polen, Russland og Litauen, så disse utgjør naturlig nok en viss prosentandel av pasientene til ambulansen.

- Vi har 100.000 fremmedarbeidere i Norge, og det er syv millioner turister innom årlig, fire millioner av dem er her over en uke i strekk, forteller Frank.

I tillegg har vi en innvandrerbefolkning på over 400.000 hvor mange behersker morsmålet langt bedre enn norsk. Særlig i øyeblikk de opplever som krisesituasjoner.

Derfor har Frank utviklet små hefter som kan brukes i tillegg til journalen. Til nå er en rekke spørsmål oversatt til åtte språk: nord-samisk, polsk, russisk, litauisk, slovakisk, finsk, tysk og engelsk. Er det nok etterspørsel vil heftene komme ut på flere andre språk.

Spørsmålene dreier seg om pasientdata, pust, smerte, allergier, medisiner, tidligere sykdomshistorie, hjerte, cerebral og generell screening, samt spørsmål til fødende.

- Dette kan godt eliminere problemer, spare mye tid og kanskje også penger. Det er ikke alltid like lett å få tak i tolk, sier Frank som selv har erfart at det kan ta timer.

– Sist jeg brukte tolk fikk jeg tak i en lege på frivakt som kunne oversette fra polsk fordi han hadde studert der. Det som skjer i felten er at vi lettere kaller ut luftstøtte om vi ikke vet hva det dreier seg om. Med litt mer informasjon kan vi lettere takle mer sjøl.

Hittil har han solgt hefter til tre helseforetak, og flere har meldt interesse.

Kontaktinfo: fed-jak@online.no