Hopp til hovedinnhold
Som det siste helseforetaket i landet overtar Sørlandet sykehus driftsansvaret. Foto: Jørn Finsrud.
Som det siste helseforetaket i landet overtar Sørlandet sykehus driftsansvaret. Foto: Jørn Finsrud.


Overtar driftsansvaret for åtte stasjoner

Sørlandet sykehus er det siste helseforetaket i landet som samler eierskapet i en enhetlig driftsmodell for ambulansetjenesten.

Styret i Sørlandet sykehus har besluttet at helseforetaket overtar driftsansvaret for årrw ambulansestasjoner. Det gjelder stasjonene Sirdal, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Gjerstad, Fyresdal og Nissedal. Det skjer fra 1. januar 2024.

Siden 2016 har de åtte ambulansestasjonene vært drevet av eksterne aktører, basert på anbudsprosess. Siste opsjons år utløper 31. desember 2023. Overtakelsen fra 1. januar 2024 gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

– Denne enhetlig driftsmodellen som styret legger opp til er et godt utgangspunkt for å kunne ivareta krav til standardisering og likeverdige tjenester, sier Espen Jarle Hansen. Han er direktør for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus,. Han sier videre at de i den videre prosessen er opptatt av å involvere de ulike aktørene og ha god dialog med dem som har sørget for tjenesten fram til nå.

– Vi ønsker å ivareta den enkelte medarbeider og arbeidsmiljø, og sammen arbeide for fortsatt trygge helsetjenester til befolkningen i Agder, sier Hansen.​