Hopp til hovedinnhold


Ny oversikt fra POD: Vet ikke når samlokalisering kan skje i de store byene

En oversikt over de resterende sju operasjonssentralene, som Politidirektoratet har utarbeidet for departementet, viser at samlokalisering er i det blå flere steder, skriver Politiforum.
I en oversikt over planene for de sju resterende operasjonssentralene, en oversikt Politidirektoratet har satt sammen på ordre fra Justis- og beredskapsdepartementet, framkommer det at det kan ta mange år før de siste av politiets og brannvesenets operasjonssentraler samlokaliseres. Faktisk vet ikke politiet når de kan samlokalisere flere av de største 112- og 110-sentralene.
Ifølge listen Politiforum har fått innsyn i, er «tidspunkt usikkert» for operasjonssentralene i Oslo, Trøndelag (Trondheim) og Sør-Vest (Stavanger). I Vest politidistrikt kan en operasjonssentral muligens være på plass i Bergen en gang mellom 2024 og 2026.
I verste fall betyr dette at det kan ta ti år fra Nærpolitireformen ble iverksatt, til politiet og brannvesen blir samlokalisert i Norges fire største byer.
Dette er årene POD forventer at en antatt samlokalisering kan skje:

  • Agder (Kristiansand): 2022/2023.
  • Finnmark (Kirkenes): 2019-2021.
  • Oslo: Tidspunkt usikkert.
  • Troms (Tromsø): 2018/2019.
  • Trøndelag (Trondheim): Tidspunkt usikkert.
  • Vest (Bergen): 2024-2026.
  • Sør-Vest (Stavanger): Tidspunkt usikkert.

I dag er 110- og 112-sentralene samlokalisert i Nordland og i Innlandet. Møre og Romsdal, Sør-Øst og Øst politidistrikter forventes å følge etter i løpet av 2018.
Les mer om saken hos Politiforum