Hopp til hovedinnhold


Overlevelsen varierer mellom norske sykehus

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men forskjellene er mindre enn før, skriver VG.
Det viser en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som offentliggjøres torsdag.
Andelen pasienter med hjerteinfarkt som var i live 30 dager etter innleggelse i fjor, varierte med drøyt 7 prosentenheter mellom sykehuset i Tromsø (91,2 prosent) og sykehuset i Kristiansund (83,79).
Ved hjerneslag var forskjellen på 4 prosentenheter mellom sykehuset i Levanger (88,7 prosent) og Gjøvik (84,5 prosent).
– Disse forskjellene i overlevelse mellom sykehusene var mindre i 2013 enn året før, da variasjonsbredden ved hjerteinfarkt var på ti prosentenheter, mens den var seks prosentenheter ved hjerneslag, sier seksjonsleder Jon Helgeland.
Han sier imidlertid at det er ganske stor usikkerhet knyttet til tallene.

OECD-sammenligning

Totalt døde 12 prosent av hjerteinfarktpasientene og 13,6 prosent av dem som fikk slag. Av hoftebruddpasientene døde 8,7 prosent. Den såkalte totaloverlevelsen, som viser til hvor mange som overlever en samling andre sykdommer, var på 5,1 prosent.
– Resultatene fra Norge er svært gode sammenlignet med andre OECD-land, understreker Helgeland.
Overlevelse brukes som indikasjon på kvaliteten i helsevesenet. Men de er ikke et direkte mål på kvalitet, påpeker Helgeland.
Ni sykehus har alt i alt signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet, mens fem har høyere.
Les mer om saken hos VG