Hopp til hovedinnhold


Overlevde uten hjerneskade

Casereport: 26 minutter brystkompresjoner alene, deretter fire minutter standard HLR med brystkompresjon og innblåsning muliggjorde overlevelse uten hjerneskade. Ambulanseresponstiden var 30 minutter. Kanskje burde resuscitasjon uten tidsbegrensninger som i dag innføres?

Casereport: 26 minutter brystkompresjoner alene, deretter fire minutter standard HLR med brystkompresjon og innblåsning muliggjorde overlevelse uten hjerneskade. Ambulanseresponstiden var 30 minutter. Kanskje burde resuscitasjon uten dagens foreslåtte tidsbegrensninger innføres?

Dette er konklusjonen i en forskningsartikkel av Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege for Prehospital klinikk i Telemark og Vestfold, hvis område denne kasuistikken er tatt fra.

Les hele caset her på Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine:Favourable outcome after 26 minutes of "Compression only" resuscitation: a case report (pdf)

Les kortversjonen her

En 49 år gammel mann overlevde stemi uten varige men, da kona ble instruert i å gi bare brystkompresjoner fra AMK-personell i Tønsberg. Hun ble oppmuntret av at han selv gispet mellom kompresjonene på egenhånd. Etter 26 minutter overtok sønnen i fire minutter med vanlig HLR. Deretter kom ambulansepersonell til stedet, og utførte AHLR.

Spontan sirkulasjon ble oppnådd etter 49 minutter og fire sjokk. Pasienten overlevde uten hjerneskade, gjennomgikk PCI, og ble sendt hjem fra sykehus etter åtte dager.

I desember 2009 fjernet man innblåsninger som en del av protokollen i Tønsberg sitt AMK-senter. Operatørene skulle instruere innringer til å gi bare brystkompresjoner uavhengig av tidsaksen. Etter 14 dager oppsto den episoden som beskrives ovenfor her.

Les også: 49 minutt utan puls