Hopp til hovedinnhold

Øver på krig

NASJONAL HELSEØVELSE: Planleggingen har foregått siden mai 2017. I statsbudsjettet for 2018 er det beregnet at Nasjonal Helseøvelse koster 50 millioner kroner. Over hundre personer har vært involvert i planleggingen og mer enn 5500 personer har øvd. Foto: Terje Visnes


I høst har Nasjonal helseøvelse stresstestet samarbeidet mellom helseforetak, kommuner og Forsvaret, samt evne til å håndtere masseskader.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018. Tekst: Live Oftedahl. Foto: Terje Visnes/Live Oftedahl

29. oktober. ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE. Våren 2018 ble den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norges nærområder spent. Det er økt tilstedeværelse av politi på viktige objekter og grensekontroll.

Regjeringen har kalt tilbake norske styrker fra utlandet. Dimisjon av vernepliktige sommeren 2018 er kansellert og tjeneste forlenget med 3 md.

Norge har bedt NATO om artikkel IV-konsultasjon. NATOs råd gjennomfører art. IV-konsultasjoner og stadfester at «et angrep på en er et angrep på alle».

31. oktober

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.