Hopp til hovedinnhold


OUS har fått intern tolketjeneste

Etter en spørreundersøkelse som avdekket varierende oppfatning av kvaliteten på tolketjenestene, har Oslo universitetssykehus (OUS) etablert intern tjeneste, ifølge Dagens Medisin.
På nyåret fikk OUS sin egen, interne tolketjeneste. Inntil da hadde helseforetaket bestilt tolketjenester fra et eksternt firma.
Før den interne tjenesten ble etablert, gjennomførte Tolkesentralen ved OUS en spørreundersøkelse blant nærmere 1000 ansatte ved OUS, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus høsten 2014.
I undersøkelsen ble det blant annet stilt spørsmål om bruk av pårørende, planlegging og bestilling og tilfredshet med tolken.
Hensikten med undersøkelsen er å få et sammenlikningsgrunnlag når OUS senere skal evaluere Tolkesentralen, skriver Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) på sin hjemmeside.
NAKMI viser til at rapporten avdekket et behov for å styrke og forbedre tolketjenester i helsevesenet.
Varierende kompetanse
Ifølge rapporten svarte bare 6,8 prosent av de spurte at «de fleste tolker er svært gode i norsk og helseterminologi» på spørsmål om tolkenes språkkompetanse
Én av tre mente kompetansen varierer veldig.
Les mer om saken hos Dagens Medisin