Hopp til hovedinnhold


Oslo universitetssykehus får bot

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Oslo og Akershus klarer ikke å svare raskt nok når folk ringer nødnummeret 113. Nå må sykehuset betale 300.000 kroner i tvangsmulkt, siterer Klassekampen NTB.

Statens helsetilsyn krever at 90 prosent av dem som ringer for å få akuttmedisinsk hjelp, skal få svar innen 10 sekunder.

I perioden september 2013 til februar 2014 lå denne andelen mellom 72 og 79 prosent hos Oslo universitetssykehus, og tilsynet truet med mulkt.

I februar ble imidlertid inndrivelsen av pengene utsatt for sykehuset skulle sette inn tiltak i mars for å bedre den såkalte aksesstiden.

I mars klarte likevel ikke sykehuset å svare raskt nok mer enn 82,8 prosent av de gangene det ringte på 113-sentralen.

Det er ikke godt nok for tilsynet, som nå har bestemt seg for å kreve inn 300.000 kroner i tvangsmulkt innen 15. mai. 

Les mer om saken hos Klassekampen