Hopp til hovedinnhold
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons


Oslo nevnt med 15 prosent økt dødelighet i New York Times

New York Times har sammenlignet dødelighetsstatistikk under koronavirusutbrudd over hele verden med ulike hendelser som har ført til økt dødelighet over hundre år.

I oversikten til New York Times som er organisert som en fallende statistikk fra et normalnivå for dødelighet viser avisen hvordan ulike hendelser og utbrudd av SARS-CoV-2 ulike steder i verden påvirker dødeligheten, skriver Dagens Medisin.

Gravearbeidet er omfattende og tar utgangspunkt i mortalitetsdata fra 27 større register.

I grafen nevnes blant annet at Oslo har hatt litt høyere dødelighet enn på normalnivå:

«Even in Oslo, which has avoided a major outbreak, about 15 percent more people died than normal – rivaling the worst month of the AIDS epidemic in New York City».

Stockholm nevnes også, hvor dødeligheten har fordoblet seg i april.

New York City har sett over en femdobling i dødelighet, og Bergamo i Italia listes opp med over seks ganger forhøyet dødelighet, sammenlignet med normalnivå.