Hopp til hovedinnhold


Organdonasjon: – Du kan redde liv!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har sagt ja til organdonasjon. Nå utfordrer han andre til å gjøre det samme, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Du kan redde liv! Det er organmangel i Norge og vi trenger flere til å si ja til organdonasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Statistikk, organdonasjon og –transplantasjon
469 pasienter fikk nye organer i fjor. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før da 478 pasienter fikk nye organer. Flere av pasientene som fikk organer i fjor fikk transplantert mer enn ett organ, slik at antall transplanterte organer ble 526.
Ved utgangen av 2013 stod 365 personer på venteliste for organtransplantasjon. Det er flere enn ved utgangen av 2012, da 297 personer sto på venteliste.
– Mange av de som venter er alvorlig syke og dør mens de venter. Dette viser hvor viktig det er å melde seg som organdonor, sier Høie.
I 2014 ble 63 organer fra norske donorer sendt til transplantasjon i andre nordiske land og en til Tyskland. 53 organer ble ”importert” til Norge fra andre nordiske land.
Donasjonsdagen
25. oktober arrangerer Stiftelsen Organdonasjon, Donasjonsdagen. Flere hundre frivillige over hele landet deltar i markeringen. Stiftelsen vil blant annet være synlig på stand, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.
Les hele pressemeldingen hos HOD