Hopp til hovedinnhold


Ordføraren trur bygda vil klare seg godt utan ambulansetilbodet dei har i dag

Ytre Bremanger står i fare for å miste det fullverdige ambulansetilbodet dei har i dag, men ordføraren meiner det nye tilbodet vil bli like godt – eller betre for innbyggjarane, skriv NRK Sogn og Fjordane.
Det er ein førebels ein roleg dag i ambulansetenesta i Ytre Bremanger. På dagtid er Anne-Mette Nesje og Alf Magne Svarstad på basen i Kalvåg, elles i døgnet er dei klare til å rykke ut heimanfrå.
– Det finst eigenleg ikkje nokon typisk arbeidsdag. Vi gjer daglege sjekkar av bilen, så tar vi dei turane som kjem, seier Nesje.
– På dagtid skal vi vere i bilen ganske kjapt når vi får utrykking. Men kommunen er langstrekt, berre herfrå til Svelgen går det ein time. Så det er lange avstandar, seier Svarstad.
Kalvåg er ein av to stader i kommunen der ambulanse er stasjonert, den andre står i Svelgen. Men i den prehospitale planen som no skal ut på høyring, er det foreslått betydelege endringar for ambulansetilbodet i Sogn og Fjordane. Då kan Ytre Bremanger miste det ambulansetilbodet dei har i dag.

Ikkje uroa

Prosjektgruppa har foreslått å setje inn ein ambulansearbeidar i døgnturnus i Kalvåg, som skal få assistanse frå personell i kommunen ved utrykking.
Ein fullt utstyrt ambulansebil skal stå klar til beredskapssituasjonar, der ein vil bemanne opp med ressursar utanfrå. I det daglege skal bilen brukast til å nå ut til pasienten – ikkje som fullverdig ambulanse.
– I utgangspunktet blir vi alltid bekymra når det er snakk om nedskjeringar og å ta vekk tilbod. Men eg tenkjer det kan bli ei god ordning og kanskje til og med betre enn i dag, seier Bremanger-ordførar Audun Åge Røys (H).
Han er ikkje uroa over at innbyggjarane i Ytre Bremanger skal få eit dårlegare tilbod med forslaget til Helse Førde. I spesielle tilfelle vil lege, politi og brannvesen bidra – som i dag, fortel han.

Bekymra for responstida

I Hyllestad er sitjande ordførar Morten Askvik (Sp) langt meir uroa. Her er det foreslått å kutte døgnbilen i Lavik, noko som medfører at ambulansar frå Dale og Høyanger må rykkje ut til området døgnbilen i dag dekkjer.
– Vi må jo sjå mot å betre responstida, ikkje svekke den. Det vil desse endringane gjere, sa Askvik til NRK då forslaget blei kjent.
Hyllestad-ordføraren fryktar endringane ikkje berre vil verke negativt inn for deira del, men for heile den sørlege delen av Sogn og Fjordane. Han vil stille krav til Helse Førde.
– Det blir å ha same tal bilar som i dag, og sørge for betre responstid enn i dag. Den er altfor låg og det kan vi ikkje akseptere.
Les meir om saka hjå NRK