Hopp til hovedinnhold


Ordførarar krev at ambulansesak skal på høyring

Ordførarane i Aurland, Askvoll, Balestrand og Hyllestad krev at Helse Førde sender målbilete og modell for ambulansetenesta 2015–2025 på høyring, skriv NRK Sogn og Fjordane.
Bakgrunn: Målbilete for framtidas ambulanseteneste – Vi må finne ein balanse mellom beredskap, kvalitet og ressursbruk
– Vi stiller krav om at saka som vert lagt fram for styret i Helse Førde fredag må ut til kommunane på høyring før styret gjer vedtak, seier Aurland-ordførar Noralv Distad.
Han har sendt skriv til styret i Helse Førde saman med ordførarane i Askvoll, Balestrand og Hyllestad.
Ambulansestasjonane i Askvoll, Bremanger, Lavik og Selje kan bli lagde ned i ei omorganisering der Helse Førde ønskjer å konsentrere ambulansetenesta til færre og større stasjonar.
– Framlegget forargar både meg og innbyggarane i Askvoll, seier ordførar Frida Melvær.
– Vi er ein kommune med store avstandar internt, og har i utgangspunktet lange avstandar til legevakt og sjukehus, og då særleg for dei som bur på øyane. Me det opplegget som no er skissert så blir responstida lang.

Meiner det går i retning av sentralisering

Modellen for den nye ambulansetenesta skal leggjast fram til godkjenning i styret for Helse Førde førstkommande fredag.
– Saka om ambulansetenesta er i realiteten ein ambulanseplan der ein går i retning av sentralisering. Dette involverer mange kommunar, og vi er nøydde til å få komme på bana og få gitt synspunkta våre til kjenne, seier Distad.
Les meir om saka hjå NRK