Hopp til hovedinnhold


Opplever at politikerne overstyrer sykehusene

Styremedlemmer i landets helseforetak føler seg handlingslammet. For mye politisk innblanding gjør det vanskelig å styre, viser ny studie.


Styremedlemmer i landets helseforetak føler seg handlingslammet. For mye politisk innblanding gjør det vanskelig å styre, viser nye studie.

Forskerne Kari Nyland ved NTNU og Katarina Østergren ved NHH konkluderer med at styrene ikke fungerer helt slik helsereformen fra 2002 la opp til, nemlig som øverste styringsorgan.

Derimot opplever både styrerepresentanter og den administrative ledelse at de har mistet handlingsrom. Dernest har signalene fra eieren - Helsedepartementet - vært så uklare at det er vanskelig å styre.

Seks av ti opplever at kortsiktige spørsmål, som budsjettbalanse, blir det aller viktigste. Dermed blir det mindre tid til langsiktig strategiarbeid. Samtidig opplever de at årsakene til stadige budsjettunderskudd ligger utenfor deres kontroll, skriver Bergens Tidende.