Hopp til hovedinnhold
Anne Cathrine Braarud, overlege på Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus


Opplæring til alle ansatte i håndtering av psykiatri

Rus- og psykiatrioppdrag er en del av hverdagen vår. Det trengs mer opplæring av alle ansatte og fokus for å takle psykiatrioppdrag på best mulig måte i stedet for å satse på psykiatriambulanser, mener Anne-Cathrine Braarud, avdelingsoverlege ved Prehospitalt senter, Oslo Universitetssykehus.

Fra Ambulannseforum nr. 3 2013. Tekst: Live Oftedahl.

Braarud påpeker at både helse og politiet er forpliktet til å hjelpe denne gruppen, og at psykiatrioppdrag er en naturlig del av kjernevirksomheten til ambulansetjenesten. Derfor bør alle kunne håndtere den akutte pasienten med psykiatriske problemstillinger.

– I Bergen tar de ansvar for en større del av psykiatripasientene enn det vi gjør. Pasienter som ikke møter til avtalt time for tvungen behandling og vurdering på den psykiatriske poliklinikken, vil kunne bli hentet av psykiatriambulansen i Bergen.

Ulike løsninger

I Oslo-området er det blant annet distriktspsykiatriske team som reiser ut og vurderer pasienten med egen bil. Politiet bringer også selv mange pasienter direkte til distriktpsykiatriske poliklinikker.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.