Hopp til hovedinnhold


Oppgav feil adresse- braut lova

Ein operatør ved AMK-sentralen i fylket braut lova då vedkomande oppgav feil adresse ved utrykking til ein dødssjuk pasient, skriv NRK Møre og Romsdal.
Dette førte til at ambulansen kom fram ni minutt seinare enn nødvendig, og pasienten blei erklært død etter kort tid.
Ifølgje fylkeslegen braut operatøren helsepersonellova, men saka får ikkje etterspel for helseføretaket.
Fylkeslegen konkluderer med at det var ein eingongsfeil, og at det neppe kjem til å skje igjen.
Les heile snutten hjå NRK