Hopp til hovedinnhold


Oppfordrer til opprør

Ambulanser kan ikke erstatte lokalsjukehus, hevder Mads Gilbert. Han oppfordrer til folkelig protest. Om man ikke har nok akuttmottak, vil liv gå tapt, sier han til Klassekampen.

– Det er uforsvarlig og ikke riktig å argumentere med at de prehospitale akuttmedisinske tjenestene kan kompensere for tjenestene ved et lokalt akuttmottak, sier Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
Klassekampen skrev i går at ett av ti ambulansehelikoptre ikke kommer fram på grunn av dårlig vær – flere om man inkluderer andre årsaker. Likevel ønsker regjeringen å kutte halvparten av landets lokalsykehus og erstatte dem med såkalte prehospitale tjenester, altså ambulanser og ambulansehelikoptre.
Nå møter helseminister Bent Høie motstand fra en av landets fremste eksperter på akuttmedisin. Mads Gilbert mener grensen er nådd.
– De siste 25 årene har vi sett en kraftig reduksjon av antall lokalsykehus med fullverdige akuttmottak i distriktene i Norge, sier Gilbert, som oppfordrer til folkelig motstand.
Aksjonene i Kristiansund etter at en ti måneder gammel baby døde for litt over en uke siden har ført til at det lokale helseforetaket vurderer å gjenåpne barneavdelingen i helgene.
– Dette viser at styrene er følsomme for folkemeningen og politisk press. Her er det bare å kjøpe fakler, sier Gilbert.
Mens 10 prosent av ambulansehelikoptrene forhindres av dårlig vær på landsbasis, kanselleres i snitt 20 prosent av oppdragene i Nord-Norge på grunn av vær og andre årsaker.
– Ytterligere nedlegging av akuttmottak vil gjøre distriktsbefolkningen enda mer sårbar, og det er i realiteten et angrep på bosettingsmønsteret i Norge, mener Gilbert.
Han foreslår å flytte planlagte behandlingsoppgaver fra de sentrale store sykehusene og ut til distriktssykehusene. Dette ville gitt bedre beredskap, bedre opplæring av helsepersonell i distriktene, mindre press på de sentrale sykehusene og mindre resistente sykehusinfeksjoner. -
Les mer om saken hos Klassekampen