Hopp til hovedinnhold


Oppfordrer ledere til å gjøre noe med uforklarlige variasjoner i behandling

Helsedirektør Bjørn Guldvog holdt sin årlige helsetale torsdag, melder Dagens Medisin.

Han tok blant annet opp at det fortsatt er stor variasjon mellom sykehusene i helsetjenestetilbudet.

Selv om tilfeldigheter, og det at ulike sykehus behandler forskjellige pasienter, er det en stor andel av variasjonen som ikke kan forklares med dette.

 – Den uforklarte variasjonen kommer gjerne fordi vi behandler pasienter ulikt, av mange forskjellige grunner; fordi det er lørdag, fordi det er sommerferie eller at de som er på jobb ikke følger retningslinjene, sa Guldvog.

 – En slik variasjon skyldes gjerne manglende  oppmerksomhet fra lederne,  sa Guldvog som viste til den nye forskriften om kvalitet og ledelse.

 – Forskriften har jo som formål å forsikre om at ledere gir større oppmerksomhet på det som er kjerneutfordringen i virksomheten sin, og vi sier at en av de største utfordringene er denne variasjonen, sier Guldvog til Dagens Medisin.

– Leder på alle nivåer i helsetjenesten bør gripe fatt i dette. De bør vite hvordan deres egen virksomhet ligger an.

Les mer om saken hos Dagens Medisin