Hopp til hovedinnhold


Oppdaget dobbelt så mange hjerteinfarkt hos kvinner

Ved å bruke en høysensitiv analyse av troponin I, oppdaget forskere dobbelt så mange hjerteinfarkt hos kvinner som med vanlig analyse, skriver Dagens Medisin.
Troponin I er et protein som lekker ut i blodet ved hjerteinfarkt.
Dobbelt så mange menn som kvinner får diagnosen hjerteinfarkt ved vanlig analyse av troponin I. Men i en ny amerikansk studie publisert i BMJ, har man brukt en høysensitiv analyse av troponin I.
Forskjellen forsvant
Dermed fordobles antallet oppdagede tilfeller av hjerteinfarkt blant kvinner som legges inn akutt. Med høysensitiv analyse forsvinner altså forskjellen mellom kjønnene, skriver Läkartidningen. 
Den prospektive kohortstudien inkluderte 1.126 pasienter som kom inn med mistenkt akutt hjerteinfarkt. Analysene av troponin I ble gjort både med vanlig og høysensitiv metode.
22% fikk diagnosen
Den høysensitive metoden brukte kjønnsspesifikke terskelverdier, der kvinners terskelverdi var 16 ng/l, menns terskelverdi var 34 ng/l. Med denne verdien fikk 22 prosent av kvinnene diagnosen hjerteinfarkt, mot 11 prosent med vanlig metode, som var 50 ng/l.
For mennene fikk 21 prosent diagnosen, mot 19 prosent med vanlig metode.
Underdiagnostisert blant kvinner
Studien viste også at kvinnen sjeldnere enn menn henvises til hjertespesialist, og sjeldnere gjennomgikk angiografi eller PCI.
Forfatterne konkluderer med at akutt hjerteinfarkt er underdiagnostisert blant kvinner, og at det fører til for dårlig behandling.
Les mer om saken hos Dagens Medisin