Hopp til hovedinnhold


Oppdagelse kan utrydde hjertesykdommer

100 forskergrupper har bidratt til en ny studie som har identifisert 13 gener, som man mener har betydning for utviklingen av hjertesykdommer.

100 forskergrupper har bidratt til en ny studie som har identifisert 13 gener, som man mener har betydning for utviklingen av hjertesykdommer, skriver danske Dagens Medicin.

Ny viten om utviklingen av hjertesykdommer kan bety at en de hyppigste dødsårsakene kan være helt utryddet om 50 år.

Slik vurderer en gruppe av forskere som står bak oppdagelsen afv 13 gener som kan være medvirkende til utviklingen av en hjertesykdom. Oppdagelsen er offentliggjort i tidsskriftet Nature Genetics.

Forskerne har studert genmateriale fra flere enn 140.000 personer, hvorav en tredjedel hadde kjent hjertesykdom.

Oppdagelsen er viktig, da 50 prosent av risikoen for å utvikle en hjertesykdom skyldes gener og ikke alminnelig kjente risikofaktorer som forhøyet blodtrykk, røyking og for høyt kolesterol i blodet.

Les mer om saken i Dagens Medicin