Hopp til hovedinnhold


Ønsker SMS,MMS og e-postvarsling til alarmsentralene

Nødetatene har ikke kompetanse til å ta imot annet enn telefonsamtaler. Nå ønsker DSB at alarmsentralene også skal kunne ta imot SMS, MMS og e-post, ifølge Aftenposten. I dag har man kun mulighet til å nå nødsentralen ved å ringe. Dette skaper problemer for stumme og døve som trenger hjelp, men også for personer som ikke har mulighet til å snakke med nødsentralen.

Saken ble ytterligere aktualisert 22. juli hvor flere av ungdommene på Utøya ikke turte å snakke i mobilen, men kun sendte tekstmeldinger til familie og venner for ikke å røpe hvor de gjemte seg.

Nå ønsker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alarmsentraler som i fremtiden også skal kunne ta i mot «tause nødrop». Problemstillingen er ikke ny, og det har tatt år å komme med forslag til en konkret løsning.

År med planlegging

I dag er det 68 ulike alarmsentraler for brann, politi og helse. Bare i Drammen sitter de som svarer på nødanrop til 110, 112 og 113 under samme tak.

- Når det nye nødnettet er landsdekkende i løpet av 2015 er det vårt mål at alarmsentralene også skal kunne varsles via sms og eventuelt på annen elektronisk måte. Forøvrig vil vi gjerne at ulike sider ved fellesløsninger når det gjelder nødkommunikasjon prøves ut i et pilotprosjekt i Drammen knyttet til 110, 112 og 113,  sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

Les hele saken her