Hopp til hovedinnhold


Ønsker musikk

72 av 100 pasienter foretrekker at det spilles musikk i ambulansen som kjører dem til sykehuset, viser et dansk forskningsprosjekt.
Studien er foretatt ved Aalborg Universitetshospital i samarbeide med Aalborg Universitet og en spesialist fra Harvard Medical School Hospital i Boston, USA, ifølge Sæby Avis.
En undersøkelse af 152 pasienters opplevelser under ambulansetransport, viser at flesteparten foretrekker å lytte til musikk under transporten til sykehuset. 72 prosent av de som svarer ønsker musikk fremfor de vanlige lydene i en ambulanse, mens 28 prosent helst vil være foruten det valgte musikktilbudet.
- Jeg synes det er tankevekkende at så stor en andel av pasientene foretrekker musikk. Jeg oppfatter at denne preferansen for musikk henger sammen med en bedre pasientopplevelse Det er mange lyder i ambulancen under transporten som kan stresse pasientene i en allerede utrygg situasjon. Det er blant annet sirenehyl, motorstøy, raslelyder og stemmer fra elektronisk utstyr. I mange situasjoner kan det være livsviktig at pasientene slapper av – det gjelder f.eks. hjertepasienter, pasienter med hjerneblødning og fødende kvinner, sier overlege Per Thorgaard, Anestesi Nord, Aalborg Universitetshospital.
Per Thorgaard står bak undersøkelsen i et samarbeide med lektor Flemming Christensen, Sektion for akustik, Aalborg Universitet, samt ass. professor Philip Anderson fra Akutmodtagelsen på BIDMC, Harvard Medical School, Boston, USA.
Designede lydmiljø vinner innpass i pasientbehandling
Gjennom ti måneder har pasienter transportert i to spesialinnrettede ambulanser fra Falck i Fjerritslev og Hurup vært med i undersøkelsen. Her har de – i en periode på ti minutter – lyttet til musikk, komponert spesielt for å berolige og få dem til å slappe av. I de andre ti minuttene har musikken vært slått av.
Pasientene har dermded direkte kunnet sammenligne like lange perioder med og uten musikk i ambulansen.
- Når det nå viser seg at musikken foretrekkes av så mange pasienter, så kunne man overveie om et slikt tilbud skulle vært standard for pasienter under ambulansetransport, sier Per Thorgaard.
Musikk og ”designede lydmiljø” finner i stigende grad anvendelse på sykehusavdelinger i inn- og utland som middel til å roe ned og forbedre pasientopplevelsen.
Les mer om saken hos Sæby Avis