Hopp til hovedinnhold


Ønsker hovedbase på Sola

330 skvadronen mener selv at Sola er best egnet som hovedbase. Dette til tross for at det er lang avstand til Luftforsvarets ledelse, ifølge NRK Rogaland.

Det er oppe til vurdering hvor 330-skadronens hovedsete skal ligge. Som svar i en høringsuttalelse skriver sjef for 330 skvadronen at Sola er den mest robuste og rimeligste løsningen. Det at simulatoren er lagt til Sola trekkes også fram.
Bodø nr 2. Rygge og Ørland frarådes
– 330 skvadronen er av den oppfatning at Sola, til tross for avstand til Luftforsvarets ledelse, er den totalt sett mest egnede base for OT&E, implementering og plassering av skvadronledelse under implementeringsfasen. Bodø er skvadronens 2. alternativ, men ikke et anbefalt alternativ.
Rygge frarådes grunnet operativ lite egnethet samt for stor usikkerhet rundt beredskapsbase/kompaktbase løsningene.
Ørland er ikke tilstrekkelig utredet for dette formålet, og en slik utredning vil være utsettende i tid for prosjektet, skriver oberstløytnant Svein Tore Pettersen som er sjef 330 skvadronen.
Like før jul kjøpte justisminister Anders Anundsen 16 nye redningshelikoptre til en totalkostnad nær 17 milliarder kroner fra Agusta Westland.
Les mer om saken hos NRK