Hopp til hovedinnhold


Ønsker du å jobbe som ambulansearbeider i området Arendal?

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus søker etter ambulansearbeidere med autorisasjon. De har tre ledige faste 50 %-stillinger i området Arendal.

Området Arendal innbefatter ambulansestasjonene i Risør, Grimstad og Arendal.

Det forutsette fleksibilitet og en må kunne påregne arbeid på flere stasjoner.
Ved intern omrokering kan det bli ledig andre stillinger i området eller ved andre stasjoner i PTSS.

Det er i tillegg behov for timelønnede vikarer i området. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for blant annet å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2020 ble det utført 38 158 oppdrag og kjørt ca. 2,4 mill. kilometer.