Hopp til hovedinnhold


Ønsker ambulanseutsettelse

– Vi må vente med byggingen av ambulansgarasjen til rådmannens utredning om samlokalisering av helsetjenester og legetjenester er klar i mars neste år, sier kommuneoverlege Arne Opdahl, til Radio E6 ifølge OPP.no.
Les også på OPP.no: Bygger for ambulansen i sentrum Ambulansetjenesten får det som de vil.
Opdahl har gitt det samme rådet både til styret i Oppdal Distriktsmedisinske senter (ODMS) og Helse Midt-Norge, som driver ambulansetjenesten i Oppdal.
Nå har kommuneoverlegen sendt brev med sine faglige innspill til rådmannen, og dette blir ett av dokumentene politikerne får på sitt bord når de onsdag skal ta vurdere låneopptak for ambulansegarasje ved ODMS i sentrum.
"Det er kommuneoverlegens klare faglige standpunkt at uten at prosjektet Samlokalisering av helsetjenesten blir gjenopptatt og spesielt i forhold til legetjenesten, vil den planlagte plassering av ambulansestasjonen ikke kunne forsvares", skriver Opdahl i brevet til rådmannen.
- Ambulansetjenesten er veldig viktig for den samlede helsetjeneten i Oppdal, sier Arne Opdahl til Radio E6, og viser til at det er behov for et tettere samarbeid med ambulansepersonellet for å utnytte deres kompetanse.
- Det gjelder særlig i forhold til akuttberedskapen, som kommunen har forpliktet seg til å tilby. Da er det nyttig at ambulansetjeneten er lokalisert på samme sted som kommunens akuttjeneste, og det er lite sannsynlig at den blir lagt noe annet sted enn ved helsesenteret, sier Opdahl.
Les mer om saken hos OPP.no