Hopp til hovedinnhold
Elisabeth Flagtvedt arbeider som rådgiver i prehospital klinikk ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat.
Elisabeth Flagtvedt arbeider som rådgiver i prehospital klinikk ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat.


Ønsker å kartlegge mer om de mest sårbare

Nasjonale studier om ambulansepersonells møte med de sårbare barnene er få. – Jeg ønsker å få større innsikt i hvordan disse oppdragene oppleves.

Det sier Elisabeth Flagtvedt. Hun jobber som rådgiver i prehospital klinikk ved Sørlandet sykehus. Hun har også funksjon som barneansvarlig i klinikken. Flagtvedts har bakgrunn fra ambulansetjenesten med operativ tjeneste i 20 å, der hun har hatt mange varierte oppgaver og har arbeidet mye med faglig oppfølging og fagutvikling. Nå er hun i gang med en master i Psykisk helsearbeid, som nylig skiftet navn til Psykososialt arbeid

– Ambulansepersonellet har mange oppgaver som skal løses på den prehospitale arena. En av disse oppgavene er å ivareta de sårbare barna, enten de er pårørende eller våre pasienter, sier Flagtvedt.

Sårbare

I masteroppgaven ønsker hun å se nærmere på erfaringene ambulansepersonellet har i møte med de sårbare barna. 

– Hvilke faktorer spiller inn når de skal gjøre sine vurderinger og beslutninger. Grunnen til at jeg har valgt dette temaet er først og fremst et engasjement for de svakeste og mest sårbare gruppene i samfunnet, men også fordi det ligger store forventninger til alle oppgavene ambulansepersonellet skal håndtere, fortsetter Flagtvedt

Hun legger til at ambulansepersonell ofte er de første som kommer inn i hjemmene til mennesker i akutte situasjoner. Det betyr at de kan være med å oppdage barn som lever i sårbare omgivelser.

Ønsker din erfaring

Flagtvedt poengterer at det finnes utallige rapporter om voldens omfang og hvordan den rammer bredt. Særlig er barna utsatt, og tidlig intervensjon har fått et større fokus i samfunnsdebattene. I løpet av perioden juni 2021 til juni 2022 ble 4299 personer i alderen 18–74 år (51 % menn og 49 % kvinner) intervjuet per telefon om sine erfaringer med vold og overgrep. Funnene viser at omfanget av vold i nære relasjoner og alvorlige seksuelle overgrep ser ut til å øke og at vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. (NKVTS rapport nr. 1/2023).

– Jeg ønsker med det å få innsikt i hvordan ambulansepersonell opplever oppdrag som innebærer møte med sårbare barn og hvilke faktorer som spiller inn i disse møtene, sier Flagtvedt.

Hun har søkt etter tidligere forskning og masteroppgaver. Så langt har hun funnet få nasjonale studier som tar for seg ambulansepersonellet sine erfaringer. Nå håper hun at det er noen der ute som synes dette er et interessant tema og som vil dele av sine erfaringer.

– Alle som blir med på intervju anonymiseres slik at det ikke er mulig å kjenne igjen respondentene. Intervjuene gjennomføres Zoom. Ta kontakt om du vil vite mer eller ønsker å delta, avslutter Flagtvedt.

Epost til Elisabeth Flagtvedt er elisabeth.flagtvedt@sshf.no