Hopp til hovedinnhold


Omstridt midtmarkering fjernes

Ambulansen måtte kjøre i motgående kjørefelt på E18. Nå snur veimyndighetene.

Ambulansen måtte kjøre i motgående kjørefelt på E18. Nå snur veimyndighetene.

Les hele saken i Dagbladet: Omstridt midtmarkering fjernes

Les også Teknisk Ukeblad: Norske veier er for smale

Ambulansesjåfør Øyvind Amundsen og brannmester Nils Henrik Nilsen advarte i Dagbladet på onsdag mot dødsfall, kollisjoner og hindring av utrykningskjøretøy som følge av midtmarkeringene på den smaleste delen av E18 gjennom Bamble. De fikk sjøl merke dette til fulle da de tirsdag rykket ut til en trafikkulykke. Med hjertet i halsen måtte de kjøre på feil side av veien for å nå fram til ulykkesstedet. Midtmarkeringer og sterk sommertrafikk tvang dem til dette. 

Nå snur veimyndighetene i Telemark. Allerede neste uke fjerner de midtmarkeringene på den smaleste delen. 

- Tanken har hele tiden vært at sikringstiltakene skulle evalueres. Så har det kanskje gått litt fortere i svingene nå enn vi så for oss. Vi har hatt en diskusjon på dette i dag og kommet til at skillene vil bli fjernet på den trangeste strekningen, ca 700 meter fra Svartorkjær til Bamble Hagesenter. Dette må skje som nattarbeid, men vi satser på at vi skal få gjort det en natt i neste uke, sier seksjonsleder Eivind Gurholt ved Vegkontoret i nedre Telemark til Dagbladet.no

- Hvorfor snur dere nå? 
- Dette er en skjønnsmessig vurdering. Vi har hele tiden vært klar over at det er en konflikt her.  Vår innfallsvinkel er at det gir så god effekt med å hindre ulykker, at vi måtte kunne leve med ulempene. Men så har det vist seg at ulempene har vært større enn det vi hadde sett for oss, sier Gurholt. 

Stort framskritt 
- Nå ble jeg glad. Det er et veldig stort framskritt, disse 700 meterne har vært de mest omstridte. Jeg hadde ikke blitt veldig lei meg om det hadde tatt mer, men nå skal jeg ikke være negativ. Fjerningen gjøre det veldig mye lettere for meg, sier ambulansesjåfør Øyvind Amundsen. 

Han understreker at han ikke er i mot sikringstiltak på veiene. 

- Jeg er glad for alle tiltak som får ned ulykkesstatistikken, men jeg har bare sagt fra at her går det ikke an å komme forbi. Veien er for smal! En utrykning som normalt ville tatt to til tre minutter tar nå 12 minutter gjennom denne proppen. Når du vet at det ligger folk i andre enden så blir du stressa. Liv og helse må gå foran, og det er ti ganger større sjanse for at det vil dø noen av hjerteinfarkt fordi vi ikke kommer fram enn at noen vil dø som følge av en møteulykke akkurat der, sier ambulansesjåføren som ideelt sett hadde ønske seg en bredere vei. 

Møtt med arroganse 
Øyvind Amundsen er glad for at de nå blir hørt, men synes veimyndighetene har oppført seg arrogant. 

- Vi ble liksom spurt om råd på et møte før innføringen. Møtet var fredag klokken 14 og her sa jeg klart i fra at dette ikke gikk an. Mandag var vedtaket fattet. De var egentlig ikke interessert i å høre på oss. Men det er fint at de nå snur, sier han. 

En anbefalt handlingsplan for denne strekningen ført i pennen av trafikkulykkeforsker Trond Boye Hansen ved Ullevål universitetssykehus og Finn Harald Amundsen, seksjonsleder ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet sier det samme som sjåføren. 

- Ja, vi har hatt et møte og anbefalt at deler av midtmarkeringene på denne aktuelle vegstrekningen fjernes på de aller smaleste strekningene og erstattes med utfreste spor i midten av veien. Rumlefelt som er ubehagelige for bilistene å komme på, men som utrykningskjøretøy kan kjøre på. Midtmarkeringene egner seg ikke til å passere, sier Boye Hansen.