Hopp til hovedinnhold
Trafikkulykke i en tunnel i Stavanger. Tunnelen blir stengt i forbindelse med skadestedsarbeidet. Foto: Live Oftedahl
Trafikkulykke i en tunnel i Stavanger. Tunnelen blir stengt i forbindelse med skadestedsarbeidet. Foto: Live Oftedahl


Om yrkesskadeforsikring: KLP svarer

I forbindelse med Jan Vidar Tofteberg sin sak om yrkesskadeerstatning har vi bedt KLP svare på en rekke spørsmål.

I tillegg til å spørre om Toftebergs sak, har Ambulanseforum blant annet spurt om hvor mange sykehus i Norge som bruker KLP som forsikringsselskap ved yrkesskader, hvor mange personer de dekker i helseforetakene.

KLP oppgir at alle sykehusene i Helse Sør-Øst og Helse Nord bruker KLP som forsikringsselskap ved yrkesskader. I disse helseforetakene er det rundt 83 000 som er dekket av KLP sine yrkesskadeavtaler.

Er noen ambulansetjenester er bedre forsikret enn andre?

­– Vi har ikke egne yrkesskadeforsikringer for ambulansetjenesten. Disse er samordnet med yrkesskadeforsikringen for alle andre ansatte. Vi har ikke forskjeller i avtalene som gjør at noen ambulansetjenester er bedre forsikret enn andre på yrkesskadeforsikring.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.