Hopp til hovedinnhold
Ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl
Frå ambulansestasjonen på Bømlo. Foto: Live Oftedahl


Om median responstid: – En sminking av virkeligheten!

Slik reagerer fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) på Helsedirektoratets anbefaling om å endre hvordan utrykningstiden til ambulansene framstilles.

I et høringsnotat send ut til alle landes helseforetak anbefaler Helsedirektoratet at tiden det tar fra 113 kontaktes til ambulanser er på stedet ikke lenger skal oppgis som et gjennomsnitt, men som en median responstid, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune.

(Red.anm.: De foreslår å gå vekk fra 90 persentil, ikke gjennomsnitt, men et poeng i artikkelen er at man ser at median også er "snillere" enn gjennomsnitt.)

Fylkesrådsleder Mo (Ap) mener dette vil utgjøre en betydelig forskjell på hvordan den akuttmedisinske beredskapen framstilles, noe som igjen vil kunne svekke beredskapen i distriktene og føre til tap av liv. 

– I små kommuner som har forholdsvis få utregninger, vil en median framstilling av utrykningstiden kunne utgjøre en forskjell på nesten 10 minutter. Det ser fint ut på papiret med kortere utrykningstid, men når tallene ikke stemmer med realiteten i mange distriktskommuner, er det å sminke virkeligheten.  

Fylkesrådslederen understreker videre at akuttberedskapen i distriktene allerede sårbar, med hele eller store deler av døgnet kun med en ambulansebil tilgjengelig. I enkelte kommuner praktiseres det i tillegg hjemmevakt, noe som fører til lengre responstid.

Tallene i kvalitetsindikatoren «Responstid fra AMK varsles til ambulansen er på hendelsesstedet», som nå foreslås å endres, er av stor betydning når ressurser til drift av ambulansetjenestene skal fordeles og prioriteringer skal gjøres i landets helseforetak.

Ved å endre denne framstillingen er fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) redd for at den akuttmedisinske beredskapen i nord svekkes.

– Bilambulansetjenesten er ryggraden i den akuttmedisinske beredskapen i Troms og Finnmark. Bruk av statistikk må gi et mest mulig realistisk bilde over hvor raskt vi kan få hjelp når livet står på spill og for å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen, sier Mo (Ap) avslutningsvis.

Se også hvordan median kan slå ut på et sted med få utrykninger: