Hopp til hovedinnhold


Om kjernejournal

Snart får du en kjernejournal. Da vil livsviktig informasjon om deg være tilgjengelig for ambulansefolk og medisinsk personale uansett hvor i landet du er, skriver Aftenposten i en oversiktsartikkel.

Mellom to og tre prosent av befolkningen har lidelser eller allergier det i akutte situasjoner er avgjørende at helsepersonell får kjennskap til. Det finnes for eksempel mennesker som er så allergiske mot antibiotika at de kan dø. Men når ambulansen rykker ut, vet helsepersonellet ofte ingenting om pasienten.

- Vi må derfor basere oss på at de opplysningene vi får fra pasienten eller de pårørende er riktige, eller at akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har denne informasjonen, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved akuttmedisinsk seksjon, Haukeland sykehus.

Men hvis pasienten er bevisstløs, det ikke er pårørende til stede eller pasienten ikke har vært innom sykehuset tidligere, finnes det ingen opplysninger eller journal.

- Og har vi ikke informasjon, må vi behandle så godt det lar seg gjøre. Det skjer heldigvis ikke ofte, men det hender, sier Brattebø.

Tilgjengelig for helsepersonell

Det er her kjernejournalen kommer inn i bildet. Det er en journal helsepersonell i hele landet kan logge seg inn på.

- Den skal inneholde viktige og kritiske helseopplysninger, sier Anne-Lise Härter, avdelingsdirektør og ansvarlig for kjernejournalprosjektet i Helsedirektoratet.

Eksempler på slik kritisk informasjon er:

Legemidler utlevert på resept – alt fra p-piller til antidepressive medisiner. Alvorlige allergier eller overfølsomhet – for eksempel mot antibiotika. Implantater – som proteser eller pacemaker. Viktige behandlinger – som dialyse. Sjeldne, alvorlige tilstander – som blødersyke. Tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten/sykehus – ned til avdelingsnivå. 

Håper på høy oppslutning

Opplysningene skal legges inn av behandlende lege og fastlege. Men like viktig: Også du og jeg kan legge inn opplysninger om oss selv.

Foreløpig er det bare innbyggere i Trondheim og Stavanger som deltar i kjernejournalprosjektet. Det er mulig å reservere seg, men Helsedirektoratet tror oppslutningen på landsbasis vil bli høy.

- I dag er det 390.000 personer som har tilgang til kjernejournalen, og bare 70 som har reservert seg, opplyser Härter. - Innbyggerne opplever at de er mer informert om egen helse og at de har fått bedre kontakt med helsetjenesten.

Helsedirektoratet antyder at alle nordmenn får tilbudet til neste år, eller i 2016.

Les mer om kjernejournal hos Aftenposten