Hopp til hovedinnhold


Om boken Beredskapsledelse og kriseledelse

Boken skapte refleksjon og læring for egen del – særlig når den beskriver tilnærming til type hendelser jeg aldri har erfart i egen region.

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Tore Paulsen.

Forfatterne tar for seg generell samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, redningstjenestens oppbygging, kriseledelse, operative aspekter og konkret skadestedsarbeid, fordelt på åtte kapitler.

Spesielt kapittel 5 til 8 er veldig praksisnære.

Fremstillingen skiller seg positivt ut fra andre lærebøker for prehospitalt personell.

Man kjenner igjen fagstoff fra annen litteratur, veiledere, anbefalinger og nasjonale prosedyrer. Her er dette sammenfattet og lettere tilgjengelig for å danne seg et mer helhetlig bilde.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.