Hopp til hovedinnhold
Inni en ambulanse. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Økt oppdragsmengde, færre ambulanser

Fra 2011 til 2017 har oppdragsmengden i bakkeambulansetjenesten økt fra 600 000 til 700 000, altså en økning på nesten 17 prosent, ifølge SSBs tall.

Ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst: Live Oftedahl

I samme periode har det vært en befolkningsvekst i underkant av sju prosent. I 2011 oppgir Statistisk sentralbyrå (SSB) at det er 512 ambulanser i Norge, i 2017 er tallet 526 ambulanser.

I den samme perioden som oppdragsmengden har økt med 100 000 har antallet ambulanser økt med 14. 17 prosent større oppdragsmengde løses med 2,7 prosent flere ambulanser.

Dette blir uansett en talløvelse, men viser at tendensen er at flere oppdrag løses med færre ressurser.

Går man 20 år tilbake i tid, til det første året SSB viser tall på antall ambulanser, så oppgis det at antallet ambulanser i Norge er 604 i 1998. Da var oppdragsmengden i underkant av 400 000. Det utgjør et gjennomsnitt på i underkant av to oppdrag per ambulanse på et døgn.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.