Hopp til hovedinnhold
Foto: Therese B. Kirkesæther


Økt oppdragsmengde både på AMK og i ambulansen

Oppdragsmengden i norske ambulansetjenester øker, men antall enheter øker ikke tilsvarende. Særlig i byene er beredskapen mindre; Man tilbringer mer tid i ambulansen, kanskje opptatt med grønne hjemkjøringer, og kan ikke frigjøres til akutturer.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013.

Norges 19 akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) mottok over 850.000 henvendelser i fjor, 47 prosent av dem kom fra nødtelefon 113.

Den nasjonale årsrapporten som nå utarbeides av Norsk pasientregister (NPR) for AMK- og ambulansetjenesten i Norge viser en økning i antall 113-samtaler på nesten 5,7 prosent, og en økning av ambulanseoppdrag med 5,8 prosent i landsgjennomsnitt.

Samhandlingseffekt?

Når det gjelder samhandling, det vil si henvendelser på annen linje enn 113, fra annet helsepersonell til AMK – er økningen enda større.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.