Hopp til hovedinnhold
Nordiske flagg: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Illustrasjonsfoto: Malene Thyssen.


Økt nordisk samarbeid er en forutsetning for lik tilgang til helsetjenester

Selv om korona-krisen stengte grensene våre, har den også vist at nordisk samarbeid trengs mer enn noen gang før. Det nordiske samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Visjonen for det nordiske samarbeidet er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, forteller Bladet vesterålen.

Det er ambisiøst, men det er virkelig mange områder hvor samarbeidet på tvers av land, kan og bør utvikles til beste for innbyggerne i Norden.

Det gjelder ikke minst akuttmedisinsk behandling og ambulansetjenesten.

Helseforhold og levekår i spredt befolkede områder er prioriterte spørsmål for oss sosialdemokrater. Vi vil at alle, uansett bosted, skal være trygge på at de får helsehjelp når de behøver det.

Derfor har den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd lagt fram et forslag om å revidere regelverket for grenseoverskridende ambulanse og syketransport.

Med forsterket samarbeid i grensetraktene i Norden, kan sikkerhet og beredskap styrkes, samtidig som våre felles ressurser brukes mer effektivt.

I dag er det dessverre flere hindringer i veien for dette. I Sverige er det for eksempel et krav om sykepleierlegitimasjon i henhold til pasientsikkerhetsloven for å kunne utføre prehospital akuttpleie.

Legemidler må ikke bringes inn i eller ut av Sverige i ambulanser fra andre land, og kun svenskregistrerte ambulanser får fungere som utrykningskjøretøy. I Norge finnes det unntak for grenseområdene, og i Finland er en revisjon i gang.

Grenseoverskridende samarbeid foregår allerede innen annen beredskap, som brannvesen og politi. Dette bør kunne tjene som eksempler også for helsevesenet.

På denne bakgrunn mener vi at det samlede regelverket og grenseoverskridende ambulanse og syketransport i de nordiske landene bør gjennomgås, for å legge til rette for bedre samarbeid om akuttmedisin i grenseområder.

Samarbeid over grensene kan gi bedre velferd og sikre alle et godt helsetilbud, selv når det er lange avstander. Som sosialdemokrater er vi opptatt av å styrke den nordiske modellen, både når det gjelder helse, utdanning og arbeidsliv.

Vi forbereder oss på tiden etter korona, hvor vi kan dra nytte av vårt gode naboskap enda mer enn i dag, og sammen skape et bedre og mer rettferdig både helsevesen og samfunn.

Les hele leserbrevet i Bladet Vesterålen.