Hopp til hovedinnhold


Økning i varsling om alvorlige hendelser

Flere alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten ble varslet i fjor, skriver Dagens Medisin.
I 2016 mottok Undersøkelsesenheten 587 varsler om alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten, forteller de i en rapport.
Det var 86 varsler mer enn i 2015.

I 66 % av varslene som Undersøkelsesenheten mottok i 2016, døde pasienten.

Halvparten av varslene kommer fra somatisk helsetjeneste og halvparten kommer fra psykisk helsevern. Økningen i antall varsler per år har vært jevn siden varselordningen ble opprettet i juni 2010.
Rapporten til Undersøkelsesenheten inneholder også en del interessante kasuistikker.
Les mer om saken hos Dagens Medisin og Helsetilsynet