Hopp til hovedinnhold


Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014

Det var 134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjoner i 2014. Det er en økning på 41 fra året før. Fire ambulansearbeidere har mistet autorisasjonen og en har fått advarsel, opplyser Statens helsetilsyn.
Statens helsetilsyn behandlet 400 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2014, mot 363 i 2013.

Rusmiddelmisbruk og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Atferden omfatter blant annet tyveri av legemidler. Atferd omfatter også handlinger både i og utenfor tjenesten som svekker tilliten til helsepersonellet i så stor grad at man blir uegnet, som for eksempel vold mot pasient og narkotikaforbrytelser.

Tabell 3 Årsak til tilbakekall av autorisasjon i 2014 fordelt på helsepersonellgruppe

Tabell 3 Årsak til tilbakekall av autorisasjon i 2014 fordelt på helsepersonellgruppe
Les hele pressemelding hos Statens helsetilsyn