Hopp til hovedinnhold


Ofte trusler og vold på legevakten

Ansatte i alle yrkesgrupper ved norske legevakter er ofte utsatt for trusler og vold, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Ansatte i alle yrkesgrupper ved norske legevakter er ofte utsatt for trusler og vold, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, ifølge Dagens Medisin.

Langt over halvparten av de ansatte har opplevd trusler, mens en tredel har opplevd vold.

Det er også en overhyppighet av vold og seksuell trakassering rettet mot de yngste av de ansatte, viser rapporten.

Blir utskjelt
Flere sykepleiere enn leger utsettes for verbal utskjelling og seksuell trakassering.

Systematisk trening og undervisning av ansatte og andre forebyggende tiltak er, ifølge rapporten, ikke gjennomført i særlig grad.

Les mer om saken i Dagens Medisin