Hopp til hovedinnhold


Offentlig drevet legeambulanse har gitt innsparinger

Det er ikke korrekt når Reddernes Faglige Klub København påstår, at Region Hovedstadens hjemtakelse av akuttlegebilene har påført borgerne en ekstrautgift. Tvertimot har regionen spart penger, forteller Freddy Lippert, direktør for den prehospitale virksomheten i Region Hovedstaden. Han understreker også at regionens holdning er at der bør være konkurranse på ambulansekjøringen, ifølge Beredskabsinfo
Reddernes Faglige Klub rettet i forrige uke hard kritikk mot Region Hovedstaden som ble beskyldt for i all hemmelighet å ville ta tilbake deler av ambulansekjøringen uten anbud. Regionen avviser kritikken av at saker om den kommende anbudsrunden behandles bak lukkede dører i regionsrådet.
– Alle fem regioner er i gang med å forberede de kommende anbudene for ambulansekjøring, herunder også Region Hovedstaden. Hvordan det kommende anbudet best kan tilrettelegges besluttes av regionsrådet i Region Hovedstaden ut fra en lang rekke forhold, deriblant faglig kvalitet, sammenheng i akuttberedskapen og best mulig økonomi. Drøfting og beslutninger av saker vedrørende eksterne kontrakter foregår som lukkede dagsordenspunkter på regionsrådets møter av hensyn til de eksterne leverandører og deres innbyrdes konkurranse. Eventuelle beslutninger om hjemtakelse er naturligvis til full offentlighet, sier Freddy Lippert.
Les mer om saken hos Beredskabsinfo