Hopp til hovedinnhold


Nyttige nettsider

Her er en oversikt over ulike aktører i norsk redningstjeneste. 

Ser du at siden trenger oppdatering? Tips oss på ambulanseforum@ambulanseforum.no.
Sist oppdatert i februar 2017.

Her finner du:

Ambulansefaglinjer i Norge
Paramedicutdanninger i Norge

Myndigheter:

Helse - og omsorgsdepartementet (HOD)
Helsedirektoratet (Hdir)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Kriseinfo.no - inngang til myndighetenes kriseinformasjon
Kokom - Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestenes kommunikasjonsberedskap
Nakos - Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin
Rakos Helse Vest - Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter
NKT - T - Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Direktoratet for nødkommunikasjon - DNK: Nødnett
Helsedirektoratet nødnett

Oversikt:

Ambulansetjenester, luftambulanse og AMK i Norge

Fagforbund og frivillige:

Fagforbundet: Ambulansepersonell.no
Ambulanseforbundet i Delta
Ambulansearbeider
113 - Nyheter for AMK og ambulansetjenesten
Nasjonal Paramedic Forening
NRR - Nasjonalt redningsfaglig råd
NRR - Norsk resuscitasjonsråd
Norsk førstehjelpsråd
FORF: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Røde Kors Hjelpekorps
Norsk folkehjelp sanitet
Norske redningshunder
Redningsselskapets sjøredningskorps
NARG: Norsk alpine redningsgrupper
Rovernes Beredskapsgrupper
NLFs flytjeneste
Norsk Grotteforbund
NRRL: Norsk Radio Relæ Liga

Medier utenriks:

Samverkan 112 – Sverige
Ambulansforum – Sverige
Beredskabsinfo – Danmark
Journal of Emergency Medical Services (JEMS)
EMS1.com