Hopp til hovedinnhold


Nytt utsteintemplat

- Det er kjempeproblematisk at vi ikke blir enige om et felles datasett for ambulansejournaler! Egentlig burde helsemyndighetene vært stilt til ansvar for at de ikke kommer med et påbud om det.

- Det er kjempeproblematisk at vi ikke blir enige om et felles datasett for ambulansejournaler! Egentlig burde helsemyndighetene vært stilt til ansvar for at de ikke kommer med et påbud om det.

Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2010

Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her!

Andreas Krüger, doktorgradsstipendiat i Norsk luftambulanse, sier sin hjertens mening om at det ikke finnes felles ambulansejournaler i Norge. For hvordan i all verden kan de ulike tjenestene da måle om de er så god som de burde være? Nå starter arbeidet med å få til et europeisk samarbeid om felles legejournaler.

Tro eller viten
Den første uka i september samles europeiske eksperter, som ønsker å få til konsensus om registrering av legeambulansejournaler i Europa, på Utstein i Stavangerområdet. Målet er å kunne forbedre dokumentasjonskvaliteten og ha mulighet til å få ut relevante data ved forskning innen  prehospital akuttmedisin.

- Meninga er å komme fram til et sett med felles variabler som skal registreres av alle legebemannede utrykningstjenester, forhåpentlig på europeisk basis, forteller Krüger.

Liten tue eller stort lass
- Det diskuteres mye i Norge, og man er frustrert over at man ikke har en standard journal. Ofte har ulike helseforetak hver sin løsning. Det ender opp med at dataene fra forskjellige tjenester ikke kan sammenlignes, eller analyseres felles. Vi kommer til å ende på ca 30-40 datapunkter som skal være felles. Og vi må bli enige om definisjoner slik at vi kan sammenlikne på riktig grunnlag.

- Målet er å få til en journal som kan brukes både for den som fyller den ut, de som styrer og de som forsker, sier Krüger. – Det ville være bortkastet og uetisk å registrere ting som ikke er relevant i en travel hverdag.

- Per i dag er det vanskelig å måle en effekt av det som gjøres prehospitalt. Det som måles på utskrivningsdataene har med seg støy fra hele sykehusbehandlingen. Dermed kan man ikke si om den prehospitale behandlingen var god eller dårlig, når resultatet like gjerne er avhengig av kirurgen som har operert.

I framtiden vil en journal i elektronisk format kunne gjøre arbeidet raskere, og det vil også kunne bli lettere å forske på prehospitale data.