Hopp til hovedinnhold


Nytt utdanningstilbud i ambulansefag kommer i Østfold

En treårig bachelorutdanning i paramedisin starter opp på Høgskolen i Østfold høsten 2020. Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold samarbeider nå også om å utvikle en ny høyere yrkesfaglig utdanning om «operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten», melder iØstfold.

Les også nyhetsmelding hos Sykehuset Østfold
Halvparten av ambulansearbeiderne i Sykehuset Østfold har allerede tilleggsutdannelse, og med nye videreutdanningsmuligheter styrkes kompetansen ytterligere.
Bachelorstudiet vil bli lagt opp som et deltidsstudie over fire år. Fra før av har det vært tilbud om videreutdanning (60 studiepoeng) i paramedic som deltidsstudie.
– Dette er noe vi har jobbet for i mange år, og som vi er veldig glade for å ha fått på plass, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin i Sykehuset Østfold.
Videre er det flere videreutdanningstilbud for ambulansemedarbeidere på trappene.
Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold samarbeider nå også om å utvikle en ny høyere yrkesfaglig utdanning.
Studiet «operativt og medisinsk arbeid i ambulansetjenesten» vil medvirke til å utdanne ambulansearbeidere med styrket kompetanse innen prehospitalt arbeid. Det er nødvendig med solid kompetanse for å jobbe i ambulansetjenesten. Behandlingen som pasientene får før de kommer til sykehuset, kan være avgjørende for det videre forløpet.
– Vi ligger allerede høyt i kompetanse i ambulansetjenesten i Østfold, og både rekrutteringen, interessen og engasjementet for kompetanseheving i prehospitale tjenester er stor. Rundt 50 prosent av våre ambulansearbeidere har tilleggsutdannelse i form av sykepleie eller paramedic. Men med nye utdanningsmuligheter, kan kompetansen styrkes ytterligere, sier Sundstøl.
Ambulansfaget på videregående nivå er grunnmuren i ambulansetjenesten, og vil forbli det i mange år fremover. Men som følge av endret tjenestetilbud, stilles det økt krav til ambulansetjenesten både når det gjelder kapasitet og oppgaver. Ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.
– Dette er veldig i tråd med de overordnende nasjonale føringer. Stadig flere akutte vurderinger og behandlinger skjer utenfor sykehus, sier Sundstøl.
Les mer om saken hos iØstfold